ජනාධිපති ආරක්‍ෂක අංශය විසුරුවයි ආරක්ෂාවට STF !

ජනපති ආරක්‍ෂාවට කමාන්ඩෝ හා  STF බළකායක් බි්‍රගේඩියර් සෙනරත් නිවුන්හැල්ල යටතේ ප්‍රභූ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳව විශේෂ පුහුණුවක් ලත් කමාන්ඩෝ සහ එස්.ටී.එෆ්. සීමිත භට කණ්ඩායමක් යොදවා ජනාධිපති ආරක්‍ෂක සේනාව යළි ආරම්භ කිරීමට ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා නියෝග කර තිබේ.

මෙම තීරණයත් සමඟ වසර ගණනාවක් පුරා ජනාධිපති ආරක්‍ෂක අංශයේ (PSD) හි සේවයට අනුයුක්ත කර සිටි දෙදහසක පමණ පිරිස් බලය සහ පොලිස් ජීප් රථ නැවත වරක්රට පුරා පවතින පොලිස් ස්ථානයන් හි සේවා කටයුතු වෙනුවෙන් යොදා ගන්නා ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *