සජිත් ට විපක්ෂ නායක කම පුදා පක්ෂ නායකකම යලිත් රනිල් ට

පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂනායක ධුරය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ලබාදීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර ඇති බවක් දැන් වාර්තා වේ.

අද (05) දා මේ සම්බන්ධයෙන් වන තීරණාත්මක සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම පවත්වා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට විපක්ෂනායක ධුරය ලබාදීම සඳහා පක්ෂයේ ජ්‍යේෂ්ඨයින් එකඟතාවකට පැමිණ ඇති බව එම ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරනා නමුත් සත්‍යවශයෙන්ම සිදුව ඇත්තේ එජාප නායකත්වය සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ඇති කැමැත්ත තාවකාලිකව යටපත් කිරීම සදහා මෙම විපක්ෂ නායක ධූරය පිරිනැමීම බවද එහි තතු දන්නෝ පවසති

එසේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙතම තවදුරටත් ලබාදීමට ද ඔවුන් එකඟ වී ඇති බව වාර්තා වීම තුල එම කරුණ වඩාත් තහවුරු වේ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *